Fiyat Listesi
1- Görevli olmayan Bakanlık personeli, aile bireyleri                         Fiyatı                            
(anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) ve emekli bakanlık personeli. (Kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla)                    32,00.-TL
2- Geçici görevli Bakanlık personeli.  
(Kurum kimliklerini ibraz etmeleri ve görevli olduklarını belgelemek kaydıyla)  
İlk on gün  51,00.-TL
İlk on günden sonrası    32,00.-TL
3- Diğer kamu personeli ve aile bireyleri (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk).  (Kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla) 50,00.-TL
4- Geçici görevli denetim elemanları (Denetim için görevlendirildiklerinde).      
(Kurum kimliklerini ibraz etmeleri ve görevli olduklarını belgelemek kaydıyla)  
a)  Merkezi Denetim Elemanları;                  85,00.-TL
b) Taşra Denetim Elemanları;  75,00.-TL
5- Şehit yakınları ile Gaziler, Harp ve vazife malulleri ve yakınları.    32,00.-TL
6- Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanı ve üstü unvanlar ile Başkanlık merkez teşkilatında Grup Başkanı ve üstü unvanlara (bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarda emsali unvanlar dahil) atananlardan ikametgahı Ankara’da bulunmayanlar. 20,00.-TL
(Lojman tahsisi yapılıncaya kadar eş ve çocukları ile 4.madde de yer alan geçici görevli denetim elemanlarının eş ve çocukları bu kapsamda değerlendirilir)   
7- Apart odaların konaklama bedelleri yukarıda belirlenen bedellere 20,00.-TL ilave edilmek suretiyle hesaplanır (4. ve 8. madde ile Ankara dışında görevli Vergi Dairesi Başkanları ve Defterdarlar hariç).  
8- OECD semineri ile Başkanlığımızın organize ettiği eğitim programlarına ve toplantılara katılan yabancı uyruklu konuklardan konaklama bedeli alınmaz.  
9- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı personelinden kurum kimlikliklerini ibraz etmeleri ve örgün eğitime tabi ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerinden ise öğrenci olduklarını belgelemek kaydıyla, ayrıca Başkanlığın düzenlediği toplantı ve seminerlere katılan Başkanlık ve Bakanlık dışı konuklardan kurum personeline uygulanan konaklama bedeli alınır.  
10- 0 – 6 yaş arası çocuklardan konaklama bedeli alınmaz. 7 – 12 yaş arası çocuklardan konaklama bedelinin yarısı alınır.  
11- Tek kişilik odalarda konaklamak isteyen misafirler için yukarıda belirlenen bedellere görevli olmayan kurum personel ücretinin %50 fazlası ilave edilir.  
12- İki kişilik odalarda tek kalmak isteyen misafirler oda bedelini ödemek koşuluyla kalabileceklerdir.  

 

                    
Her Hakkı Saklıdır. Site içeriği kaynak gösterilmesi koşulu ile kullanılabilir. 2014